Flyforsinkelse – Erstatning ved flyforsinkelse og aflysning

Takket være EU-regler kan du have ret til kompensation, hvis dit fly bliver enten forsinket eller aflyst.

Kompensationen er på minimum 250 euro (cirka 2.000 kroner) og op til 600 euro (cirka 5.000 kroner).

Om du har ret til kompensation afhænger af følgende faktorer:

 • Hvor meget er dit fly forsinket (hvis ikke aflyst)?
 • Hvorfor er flyet forsinket?

Vær også opmærksom på, at reglerne om erstatning og kompensation ved flyforsinkelse alene gælder for flyvninger inde i Europa, fra Europa eller ind i Europa. En flyvning helt udenfor EU, er ikke omfattet af reglerne, og her har du ikke mulighed for at få erstatning.

Vi anbefaler, at du får hjælp af et professionelt firma til at inddrive din erstatning ved flyforsinkelse. Flyselskaberne gør over en bred kam hvad de kan for at undgå at betale erstatning og ofte er det nødvendigt med indledende retslige skridt.

Vi anbefaler Flyhjaelp.dk. Du får professionel hjælp fra start til slut. Du betaler kun en mindre del af din erstatning, hvis du får den tilkendt – hvis du ingen erstatning får, koster det intet at få hjælp.

Gå til Flyhjaelp.dk og udfyld deres formular for at starte processen og få erstatning for din flyforsinkelse.

Se også en kort video om, hvornår du har ret til erstatning for flyforsinkelse her:

Reglerne om kompensation og erstatning ved flyforsinkelse finder du i EC Regulation 261 fra EU. Flyselskaber fra alle medlemslande i EU skal overholde reglerne.

se en ø fra vingen af et fly

Husk at alle passagerer har mulighed for at søge kompensation – og ikke således ’en per familie’ eller lignende. Hvis 4 personer oplever en flyforsinkelse, har alle 4 ret til den samme kompensation fra flyselskabet.

Flyselskaberne nægter historisk at betale kompensation i cirka 90 % af alle sager, selvom de i realiteten er forpligtet til at gøre det i cirka 50 % af alle sager. Ved at bruge en professionel tjeneste som ovennævnte Flyhjælp, er du sikker på at få ført din sag for relevante myndigheder, således du opnår den erstatning for forsinkelsen, du har ret til.

Du skal ikke have en rejseforsikring for at være dækket om reglerne for erstatning ved flyforsinkelse.

450.000 passagerer bliver årligt forsinket i en europæisk lufthavn. Ekstra-Bladet har udregnet, at der til dem samlet bør blive udbetalt cirka 1.3 milliarder kroner i kompensation. I realiteten er det dog blot cirka 1/10 af det beløb, der bliver udbetalt af flyselskaberne – især fordi, at flypassagerne ikke er gode nok til at jagte deres retsbårne kompensation.

Uanset, om du har købt billige flybilletter ved et lavprisselskab, eller om du har købt hos et af de gamle selskaber, er loven den samme – og du har ret til erstatning, hvis flyet bliver forsinket eller aflyst.

Kompensationens størrelse

Kompensationens størrelse afhænger af, hvor lang tid dit fly er forsinket.

Følgende satser gælder både ved forsinkelser og ved aflysninger. Du har ret til kompensation, hvis din flyforsinkelse er på:

 • 2 timer eller mere for flyvninger under 1.500 kilometer – det er her, der er flest, der søger erstatning for flyforsinkelse.
 • 3 timer eller mere for flyvningen på mere end 1.500 kilometer inde i EU
 • 4 timer eller mere for flyvninger til eller fra EU på mere end 3.500 kilometer

Kompensationens størrelse kan du se i følgende tabel:

1.500 kilometer eller kortere tur: 250 euro (cirka 2.000 kroner)
Mellem 1.500 og 3.500 kilometer i EU: 400 euro (cirka 3.000 kroner)
Over 3.500 kilometer uden for EU: 600 euro ( cirka 4.500 kroner)

 

Flyselskabet kan finde på at tilbyde dig kompensation i form af rabatter på nye billetter. Du er dog ikke forpligtet til at tage imod dette. Efter EU-reglerne har du ret til at få din erstatning for flyforsinkelsen udbetalt kontant til din bankkonto.

Overbooking

I praksis overbooker de fleste flyselskaber deres afgange. Dette skyldes, at der til hver afgang ofte er et par personer, der af den ene eller anden årsag ikke dukker op.

Dette skaber dog et problem, når alle passagerer faktisk møder op.

Hvis du oplever at blive nægtet boarding som følge af overbooking, gælder de samme regler som ved almindelig flyforsinkelse og aflysning. Hvis du bliver mere end 2-3 timer forsinket samlet på din flyafgang, har du ret til kompensation.

Hvis du bliver nægtet boarding, har du i øvrigt ret til både mad og drikke på flyselskabets regning. Hvis du vælger at afbryde rejsen som følge af din forsinkelse, skal selskabet også tilbyde dig dine penge tilbage for billetten.

Du har også ret til mad og drikke

københavns lufthavn i kastrup

Udover erstatningen for flyforsinkelse har du også ret til behandling, mens du venter i lufthavnen.

Du har ret til:

 • Forfriskninger (drikke)
 • Mad
 • Indkvartering på hotel, hvis du bliver ombooket til den næste dag
 • Transport til din indkvartering
 • Samt telefonopkald, så du ikke behøver at bruge din egen telefon

Ikke alle flyselskaber er lige gode til dette. Du bør derfor gemme dine kvitteringer, hvis du er nødt til selv at købe mad, drikke og ophold, da du senere kan opnå refusion for disse omkostninger. Du kan efter gældende takster (2016-tal) få refusion for op til 39.005 kroner udover din flykompensation.

Så lang tid tager det at få erstatning

I praksis tager det desværre fra måneder og op til flere år at få erstatning fra du anlægger sagen.

Dette hænger sammen med, at flyselskaberne gør hvad de kan for at ’trække sagerne i langdrag’. Herved vælger flere nemlig at droppe sagerne i stedet for at føre dem for byretten.

Enkelte flyselskaber betaler dog hurtigt erstatning. En opgørelse fra AirHelp viser, at følgende flyselskaber er de bedste til at udbetale erstatning:

 • AirBaltic
 • Austrian Airlines
 • Lufthansa

Til gengæld er følgende 3 luftfartsselskaber de værste til at betale:

 • SATA International
 • TAP Portugal
 • EasyJet – her kan du næsten ikke få erstatning uden professionel hjælp!

Vi anbefaler, du lader en professionel virksomhed overtage sagen. Du underskriver indledningsvis en fuldmagt, der lader dem føre hele sagen for dig. Herefter kan du ’glemme sagen’ og først tænke på den igen, når du enten bliver tilkendt erstatning eller taber sagen, fordi at forsinkelsen eller aflysningen skyldtes ”usædvanlige hændelser”:

Ingen erstatning ved usædvanlige hændelser

standsted lufthavn london

Flyselskabet skal ikke betale dig erstatning for det forsinkede eller aflyste fly, hvis en af flere ”usædvanlige omstændigheder” gør sig gældende.

I praksis kan du ikke få erstatning, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes en af følgende ting:

 • Omstændigheder, flyselskabet ikke har kontrol over som vejret
 • Ulovligt varslede strejker

En nylig EU-dom bestemmer, at tekniske problemer i sig selv ikke er usædvanlige omstændigheder. Hvis dit fly er aflyst eller forsinket som følge af tekniske problemer om bord på flyet, har du derfor ret til erstatning efter EU-reglerne.

Almindeligvis vil flyselskaberne hævde, at så godt som alle af deres forsinkelser og aflysninger skyldes de ”usædvanlige hændelser”. Formålet er at få dig til at droppe din klage. Netop af denne årsag bør du benytte dig af en professionel udbyder af hjælp til flyforsinkelser som:

Ofte bliver der først udbetalt erstatning efter, at der er blevet lagt en formel retssag an. Flyselskaberne er af flere omgange blevet kritiseret for dette. DR1s kontant har kørt en række historier

En enkelt gang har et flyselskab – Jet Time – endda stævnet en række kunder, 187, for at få dem til at droppe kravet om erstatning. Det endte senere med en samlet kompensation på 56.000 kroner for flyforsinkelsen til en af de pågældende kunder. I slutningen af 2015 havde de forskellige flytjenester samlet anlagt mere end 1500 sager for Københavns Byret alene.

Da kompensationen er på mange tusinde kroner selv ved mindre forsinkelser, bør du ikke lade dig slå ud af, at flyselskabet indledningsvis slår krøller. Få i stedet hjælp af professionelle, der alene modtager betaling, hvis du opnår ret til kompensation.

Klagefrist: 2 år fra din flyforsinkelse

Du har fra 2 år til dit fly er forsinket eller aflyst til at klage.

Herefter udløber klagefristen, og du kan ikke længere opnå erstatning for din flyforsinkelse.

Særligt ved konkurs

Hvis din flyafgang bliver aflyst i forbindelse med selskabets konkurs, står du i en dårlig situation.

Selskabet kan som følge af konkursen næppe udbetale den kompensation, du ellers har ret til.

Hvis du har købt din rejse med et dansk rejseselskab, vil du sandsynligvis være dækket af Rejsegarantifonden. Hvis du har købt med et udenlandsk flyselskab, skal du regne med, at dine penge er tabt.

Hvis du booker dine flybilletter med et rejseselskab som Expedia, Bravofly eller Ticket har du mulighed for at købe en konkursforsikring for få penge.

Det sker dog forholdsvis sjældent, at et flyselskab går konkurs. Det sidste eksempel er danske Cimber Sterling. Vi anbefaler derfor, at du sparer dine penge og alene forsikrer dig mod det, du ikke har økonomiske ressourcer til at overkomme som et nedbrændt hus eller ulykker – ikke aflyste flyafgange.

Fremtiden for reglerne om kompensation

De europæiske flyselskaber er ikke glade for reglerne i EC-261.

Det koster dem mange millioner kroner hvert år i kompensation udover den tid, de skal bruge på at administrere reglerne og kompensationerne.

Man kan tænke sig til, det får de gængse flyselskaber til at være mindre tilbøjelige til at overbooke deres fly og hyre flere piloter ind, fordi at en forsinkelse i over 3 timer i kompensationer til passagerer alene kan koste mange hundrede tusinde kroner – og at reglerne derved har en afskrækkende effekt og virker.

Mange flyselskaber så dog helst reglerne døde og begravede.

Derfor lobbyer europæiske flyselskaber også lovskaberne i EU med henblik på at få dem til at ændre loven.

Det er indtil nu ikke noget, de har succes med, og reglerne bliver næppe ændret inden for kort fremtid.

Men vi tør her på siden heller ikke love, de også er her om 10 år.

Så har du en erstatningssag, så tag kontakt til en af virksomheder der kan hjælpe dig med at føre dit krav igennem hellere før end senere.